ติดตามการดำเนินงานโครงการระะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี, อ.บ้านนา อ.องครักษ์และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


    -

    วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 1 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ติดตามการดำเนินงานโครงการระะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี, อ.บ้านนา อ.องครักษ์และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยแนะนำให้เกษตรกรหมั่นตรวจดูแลแปลงนา