ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล


    ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล

   

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล ลักษณะอาการของโรค แผลที่ใบข้าวพบมากในระยะแตกกอ มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้งพบรอยเปื้อนคล้ายสนิม กระจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ด แนะนำให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงหากพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรงทั่วไป 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบในระยะข้าวแตกกอ ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น อีดิเฟนฟอส หรือคาร์เบนดาซิม และพบแมลงศัตรูข้าว เช่นหนอนกระทู้กล้า เพลี้ยจักจั่นเขียว เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล  และแมลงศัตรูธรรมชาติในนาข้าว คือ มวนเพชรฆาต ด้วงเต่า แมลงวันตัวห้ำ แมลงปอเข็ม ด้วงก้นกระดก และแนะนำให้เกษตรกรหมั่นตรวจดูแลแปลง