การเก็บรักษาและการจำหน่าย


การเก็บรักษาและการจำหน่าย

        เก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันแสงแดดและฝนได้ดี ใช้แคร่หรือไม้รองรับ กระสอบเมล็ดพันธุ์ไม่ควรวางกับพื้นโดยตรง