ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก


    ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

    วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก อาคารควบคุมคุณภาพ และบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก