ข่าวกิจกรรม


Sample project image

จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน, นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-01-19 16:03:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เป็นประธานในพิธี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-01-10 11:18:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565

การประชุมข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-01-10 11:14:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2564

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรฏิบัติการ ,นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-12-22 16:09:31

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์อื่นๆ