ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 26-27 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-28 09:45:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ธีการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ตามโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ)

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ตามโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) โรงเรียนวัดเกาะกระชาย และโรงเรียนวัดหุบเมย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:44:54

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:39:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก พร้อมด้วยนายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก นางสาวแค็ทธรียา ระดาเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรยายและปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างง่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:35:33

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์อื่นๆ