ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ ติดตามให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่ ม.9 บ้านปากลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-09-09 15:44:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี2564 โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการกำจัดพันธุ์ปน

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-09-09 15:38:59

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามการดำเนินงานโครงการระะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี, อ.บ้านนา อ.องครักษ์และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-09-02 09:18:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล

ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-25 14:58:59

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์อื่นๆ