ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-12-05 12:42:27

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-30 08:17:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-30 08:13:36

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-30 08:11:20

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์อื่นๆ