ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ ติดตามให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่ ม.9 บ้านปากลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-09-09 15:44:37

อ่านต่อ...

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี2564 โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการกำจัดพันธุ์ปน

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-09-09 15:38:59

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการระะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี, อ.บ้านนา อ.องครักษ์และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-09-02 09:18:19

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล

ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ อ.ปากพลี,อ.บ้านา และอ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบ โรคใบจุดสีน้ำตาล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-25 14:58:59

อ่านต่อ...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-23 15:02:07

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ และตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-23 14:18:06

อ่านต่อ...

ดำเนินการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-23 14:15:24

อ่านต่อ...

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานสำหรับผู้นำในรูปแบบ Online

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-23 14:12:56

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โทร 037349477

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-16 14:18:55

อ่านต่อ...

ติดตามงานและศึกษาแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข85 ณ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-16 14:15:04

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่แปลงนาสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี และตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-16 14:11:18

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564 หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร สู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)"

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-08-16 14:09:06

อ่านต่อ...