การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    94  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

เบอร์โทรศัพท์

037349477

แฟกซ์

037349478

อีเมล์

nky_rsc@rice.mail.go.th